Aakrogens Venner

Vigtigt

Opstartsmøde flyttet fra lørdag den 10. januar til søndag den 18. januar 2015

 

 

Vi skal have genoplivet Åkrogens Venner.

Og hvis du har lyst til at hjælpe spejderne med at få vedligeholdt, renoveret og nyudviklet Åkrogen, så meld dig.

 

Åkrogens venner er en flok mennesker der vil:

 

-Bruge et par dage om året på at udføre praktiske vedligeholdelsesopgaver (rengøring, græsslåning, oprydning, brænde mm) i Åkrogen

-Stille faglig viden og arbejdskraft til rådighed

-Hjælpe ved indkøb af materialer og udstyr til Åkrogen

-Hjælpe med at lave aftaler med håndværkere og myndigheder

-Tage ansvar for at praktiske opgaver udføres

-Være med til at tage et fælles ansvar for at Åkrogen bliver endnu bedre

-Være sammen om at skabe omgivelser for et rigtig godt spejderarbejde

 

Ideen er, at Åkrogens Venner samles en lørdag eller søndag (fx kl. 9 – 15) to gange om året.

Her udfører man de vedligeholdsopgaver, der er. Og vi får planlagt de større opgaver, får aftalt hvem der tager ansvaret for, at den enkelte opgave bliver løst.

Imellem disse to arbejdsdage, kan den enkelte eller små gruppe få løst de opgaver, man har påtaget sig, samt være med til at få løst akutte problemer, der uheldigvis vil kunne opstå.

Det er ikke sikkert, at du har mulighed for at være med til de fælles arbejdsdage hver gang. Det kan også hænde, at du ikke ser dig i stand til at hjælpe ved et akut problem, men som udgangspunkt har vi brug for en lille skare af venner, der er parat til at yde et frivilligt stykke arbejde til glæde for spejderne.

 

Hvis du vil være med, så kom med til stiftende møde i Åkrogens Venner

søndag d.18. januar 2015 i Åkrogen kl. 10.00-12

 

Hvis du er forhindret i at møde op denne dag, så send en mail til MHH@jyskebank.dk, hvor du fortæller hvem du er, og at du har lyst til at være med. Og hvis du har nogle faglige kompetencer, som du synes Åkrogen vil kunne bruge, så skriv dem også. Du er også velkommen til at ringe til mig på 21780406.

Hvis du kender nogen (venner, pensionister, naboer o.l.), som vil være interesseret i at være med i Åkrogens Venner, så inviter dem med denne dag. De skal blot være indstillet på at yde et frivilligt stykke arbejde for spejderne.

Spejderhilsen

Mogens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aakrogens venner