Praktisk information

Praktisk information

Sådan bliver du spejder i 1. Silkeborg

 

Kontakt grenlederne:

 

Mini spejder (Alder: 1-3 klasse)

Minileder: Nanna Larsen - 60626619

Minileder@1silkeborg.dk

 

Junior spejder (Alder: 4-6 klasse)

Juniorleder: Klavs Mensberg 20859257

Juniorleder@1silkeborg.dk

 

Trops spejder (Alder: 7 klasse og op)

Tropsleder: Lis H. Thomsen 60483577

Tropsleder@1silkeborg.dk

 

OBS: De enkelte grene kan have venteliste, men kontakt lederne for at få mere information.

Kontingent

At være spejder er ikke nogen dyr fritidsbeskæftigelse.

Det halvårlige medlemskontingent er kr. 500,-.

 

Opkræves forud primo marts og primo september

Beløbet dækker medlemsskab, månedsbladet Spejder Snus, aktiviteter og materialer til ugentlige møder.

 

Herudover må påregnes yderligere betaling for deltagelse i spejderweekends og sommerlejr.

 

Gruppen udlevere en velkomstpakke med tørklæde, sangbog, spedjerbog og de mærker som hører til gruppen.

For pakken opkræves kr. 250 sammen med første kontingent indbetaling.

 

Spejderen skal selvanskaffe sig en uniform, som koster 325 - 400 kr afhængig af størrelse, og kan købes med rabat hos Spejdersport i Århus eller Herning.