Forældre involvering

Forældre involvering i 1. Silkeborg's arbejde

Som ny forældre i 1. Silkeborg kan det være svært at vide, hvilke forventninger og ønsker, ledere og bestyrelse har.

Derfor har vi forsøgt at lave et årshjul, som kan skabe overblik.

Årshjulet beskriver de opgaver, hvor der er brug for praktisk hjælp eller deltagelse af forældre.

Vi vil forsøge at holde årshjulet ajour - men rigtig mange af aktiviteterne går igen hvert år.

I øvrigt samarbejder 1. Silkeborg med 3. Silkeborg, 4. Silkeborg og Sejs Spejderne om at arrangere en spejderlejrplads i Iskælderdalen under Regatta. Næste gang er i august 2017.

Planlægningen starter et år før, altså august 2016. Her er der brug for rigtig mange frivillige, både omkring planlægning, pressedækning og især vagter der skal dækkes under selv regattaen. Hver spejdergruppe skal udpege en ansvarlig for gruppen, men de øvrige store områder bliver også fordelt: øl/vand udskænkning, grill, pandekagebod, spejderlejrplads mm.

Her får vi brug for rigtig mange forældre til diverse opgaver. Vi har tradition for rigtig god opbakning og da der både har været et godt overskud, men også er en god måde at vise hvad spejderarbejdet består af – så er det noget som gruppen fortsat ønsker at bakke op omkring.