Vedtægter

Vedtægter

 

 

 

 1. Indmeldelse

 

 • Når et nyt barn er mødt op til spejderarrangementer tre gange, opfatter gruppen barnet for kandidat til spejder. Barnet skal snarest efter tredie gang have udleveret indmeldelsesblanket af lederen.
 • Lederen modtager den nye spejders indmeldelsesblanket i udfyldt form og leverer den videre til kassereren snarest belejligt.
 • Kassereren opretter den nye spejders stamkort i Det Danske Spejderkorps medlemssystem, databasen Blåt Medlem.
 • Hvis der er tale om, at den nye spejder melder sig ind efter at have været udmeldt af 1. Silkeborg Gruppe (genindmeldelse), skal kassereren skifte det nye medlems status i Blåt Medlem fra passivt medlem til aktivt medlem og indføre eventuelle ændringer og supplerende oplysninger i spejderens stamkort.

 

 1. Brug af medlemsoplysningerne

 

 • Rettigheder til at redigere og trække oplysninger ud af medlemssystemet Blåt Medlem tildeles efter Det Danske Spejderkorps regler herom.
 • Når ledere skal på tur ud af huset med spejderne, bør de medbringe en udskrift fra Blåt Medlem med de fornødne oplysninger om de spejdere, som de drager omsorg for, til brug ved nødsituationer, herunder navne, CPR-numre, oplysninger om spejdernes kontaktpersoner og særlige oplysninger om børnenes helbred

.

 1. Kontingent

 

 • Kassereren udsender opkrævninger af medlemskontingent to gange om året — 20. november og 20. maj — under anvendelse af medlemslisten (listen over aktive medlemmer), som den fremgår af medlemssystemet Blåt Medlem

 

 1. Udmeldelse

 

 • Udmeldelse sker aktivt ved, at spejderen sender en e-mail eller ringer til kassereren.
 • Udmeldelse sker passivt, ved at spejderen ikke betaler sin kontingent.