Bestyrelsen

Bestyrelsen i 1. Silkeborg

Bestyrelsen i 1. Silkeborg har til opgave at støtte op om spejdere, ledere og selve spejderarbejdet i gruppen. Vi holder ca 6 møder af 2 timer om året i spejderhytten på Lyngbygade. Vi har en dagsorden hvor alle kan sætte punkter på. Referater findes på hjemmesiden. Gruppeleder og øvrige ledere er inviteret til alle møder.

Emner kan være ledersituationen, økonomi i gruppen, kommende ture, sommerlejre og aktiviteter som planlægges. Det kan også være diskussioner om holdning til spejderarbejdet eller deltagelse i kurser for ledere/bestyrelsesmedlemmer. Der er valg til bestyrelsen på den årlige grupperådsmøde/generalforsamling, som afholdes i februar/marts måned. Der er valg for to år af gangen, eller så længe ens barn er spejder.

Der er stor åbenhed for nye ideer - også fra forældregruppen, som er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 6. februar 2017 af:

Formand:

Eva Stride

formand@1silkeborg.dk

Tlf. +45 2218 1605

Kasserer:

Jens Andersen

Kasserer@1silkeborg.dk

Gruppeleder:

Nanna G. Thomasen

gruppeleder@1silkeborg.dk

 

Gruppeleder:

Kuno Nørskov

gruppeleder@1silkeborg.dk

 

Fundraising:

Karina Lemming

fundraiser@1silkeborg.dk

Vicevært:

Kim Larsen

pedelen@1silkeborg.dk

+45 5122 4359

 

Webansvarlig:

Klavs Mensberg

webmaster@1silkeborg.dk

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

Mette Marie Richard

bestyrelsen@1silkeborg.dk

 

Jacob Seligmann

bestyrelsen@1silkeborg.dk

 

Mette Larsen

bestyrelsen@1silkeborg.dk

 

Marianne Mundbjerg

bestyrelsen@1silkeborg.dk

 

Gruppens lederne kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøder